Revizyon Sonrası Sorunlar Anasayfa geri dön

Aşağıda listelenmiş 7 madde yeni veya revize edilmiş Turboşarjların montaj sonrası en sık karşılaşılan arıza sebeplerini içermektedir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı arıza yapan Turboşarjlar üreticiler ve distribütörler tarafından garanti kapsamı dışında bırakılmaktadır.

  •  Turboşarj araca monte edilmeden önce Turboşarj Montaj Kılavuzunu dikketle okuyunuz.

Motor Yağı İçerisindeki Yabancı Cisimler

Nedenleri: Motor yağı içerisinde metal çapakları, katılaşmış yağ parçacıkları.

İnceleme: Yağ, yağ filtresi, yağ giriş-çıkış boruları, karter,

Yorum: Özellikle motor revizyonu sonrası en sık rastlanan arızadır. Revizyon yapılmış bir motora yeni Turboşarjı takmadan önce aracı bir süre turbo- şarjsız çalıştırmak yağ kanallarında kalmış revizyon parçacıklarının Turboşarja zarar vermemesi için yeterlidir.

Karter açılıp temizlenmeden, motor yağını ve yağ filtresini değiştirmeden yeni Turbo- şarj takılmamalıdır. Böyle bir arıza Turboşarjınızın garanti dışında kalmasına sebep olacaktır.

Yetersiz Yağlama

Nedenleri: Yağ borusunda çeşitli bükülmeler ve tıkanmalar, araçta yağ devrini düşürecek her türlü yağ kaçağı, karter içerisin- deki süzgeçin yenilenmemesi, yağ giriş borusu üzerindeki filtrenin yenilenmemesi, yağ giriş hattına sıvı conta sürülmesi, motor yağına su karış- ması, yağ pompası arızası.

İnceleme: Yağ kaçakları kontrolü, yağ pompası kontrolü, yağ filtresi ve süzgeçlerin tümünün kontrolü, karter kontrolü

Yorum: 200.000 devirle çalışan Turboşarjların en önemli beslemesi yağdır. Yağ dev- rini düşürecek her türlü etmen gözden geçirilmeli ve onarılmalıdır. Aracı, turboşarjı takmadan bir süre çalıştırarak yağ basıncını gözle veya yağ basınç saati ile kontrol etmek en doğru yöntemdir. Sadece egzoz mili üzerinde değil turboşarjın tüm aksamı üzerinde aşırı sıcaklığa bağlı mavileşmeyi gözlemlemek mümkündür ve böyle bir arıza turboşarjınızın garanti dışında kalmasına sebep olacaktır.

Kompresör Pervanesinden Yabancı Cisim Alması

Nedenleri: Hava filtresinin Turboşarja bağlandığı boru üzerin- den herhangi bir yabancı cisimin Turboşarj tarafından çekil- mesi.

İnceleme: Hava filtresi kontrolü, hava filtresi kutusu kontrolü, emiş boruları kontrolü.

Yorum: Hava filtresi borularında kalabilecek her türlü yabancı cisim Turboşarjı muhtemelen kullanılamaz hale getirecektir. Cismin ne kadar büyük olduğunun önemi yoktur. Gevşek bırakılan bir kelepçe veya, tırtıklı yapıya sahip köşeli borular içerisinde kala- bilecek her türlü parça Turboşarjınızın garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olacaktır.

Aşırı Sıcaklık

Nedenleri: Enjektör arızası, tıkalı hava filtresi, tıkalı veya delik intercooler.

İnceleme: Enjektörler test edilmeli, hava filtresi kontrol edil- meli, intercooler sökülerek hava kaçak kontrolleri gözlenmeli.

Yorum: Özellikle doğru yapılamayan yakıt-hava karışımı egzoz salyangozu, egzoz mili ve şaftı üzerinde telafisi olmayan yanıklara sebep olur ve çoğu zaman Turboşarj tamamen demonte edilmeden gerçek arıza anlaşılamaz. Belirli periyotlarda enjektörlerin bakıma girmesi bu arıza tipi için başlıca önlemdir. Turboşarjın yeterince temiz ve soğuk havayı çekememesi veya çektiği havayı kayıplara maruz kalarak silindire ulaştırması motorun genel sıcaklığını olumsuz yönde etkileyecektir. Böyle bir arıza Turboşarjınızın garanti dışında kalmasına sebep olacaktır.

Yan sanayi veya Tıkalı Hava Filtresi

Nedenleri: Değiştirilmemiş veya yan sanayi hava filtresi.

İnceleme: Hava filtresi.

Yorum: Turboşarjın montajıyla birlikte yapılması gereken ilk adım aracın hava filtresinin sadece aracı üreten markanın önerdiği orijinal ürünle değiştirilmesidir. Yan sanayi ürünlerin geri dönüştürülmüş atık kağıtlardan imal edilmiş olması sebebi ile, dışarıdan yeni ve temiz duran bir hava filtresi gözeneklerinin tıkalı olmasından dolayı iş görmeyecek ve Turboşarjın rotorlama merkez yatağını kısa sürede bozacaktır. Böyle bir arıza Turboşarjınızın garanti dışında kalmasına sebep olacaktır.

Egzoz Manifold Sistemi Üzerinden Yabancı Cisim Alması

Nedenleri: Sibop parçalanması, piston erimesi, Manifold kırıl- ması, montaj öncesi egzoz manifoldu ve silindir kapağı gözle- rinde içerisinde kalabilecek her türlü yabancı cisim.

İnceleme: Egzoz manifold gözleri, silindir kapağı.

Yorum: Aracın silindir kapağı sökülmüş ve herhangi bir işlem yapılmış ise çalışılan ilgili bölgeler herhangi bir yabancı cisim veya çapaklar kalmaksızın temizlenmelidir. Siboplar ve pistonlar üzerinde hasar tespiti yapılmalıdır. Egzoz manifoldu hasarlara karşı incelenmeli ve temizliğinden emin olunmalıdır. Böyle bir arıza Turboşarjınızın garanti dışında kalmasına sebep olacaktır.

Sıvı Conta Kullanımı

Nedenleri: Bilinçsiz yapılan montaj işlemi

İnceleme: Yağ giriş ve dönüş boruları

Yorum: Basit ve hızlı çözüm olarak yağ giriş borularında kullanılan sıvı contalar Turboşarjın iğne genişliğindeki yağ deliklerini tıkayarak hayati önem taşıyan yağla- mayı engelleyecektir. Yağ çıkışı üzerine sürülecek sıvı contalar Turboşarjın yeterli hızda ve miktarda yağ tahliyesini engelleyecek ve tüm yağlama sisteminin en zayıf noktası olan kompresör segmanı üzerinden intercoolera yağ vermesine neden olacaktır. Böyle bir arıza Turboşarjınızın garanti dışında kalmasına sebep olacaktır.

Görüldüğü üzere; turboşarj kusuru olarak düşünülen sorunlar aslında yeterli inceleme yapılmadığı için meydana gelmektedir. Turboşarjın araca montajı yanlızca söküp takma işlemi olarak değerlendirilmemeli aynı zamanda adım adım arıza arama prensibine dayandırılmalıdır. Temel arızanın tespit edilmesi aynı arızanın tekrar etmesinin önüne geçmek için oldukça önemlidir.